This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Privacy policy

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), obowiązuje w Belalu SP. Z O.O. z siedzibą w Wyrach, przy ul. Kopaniny 55, NIP: 6351855500, REGON: 387215261

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Belalu SP. Z O.O. z siedzibą w Wyrach, przy ul. Kopaniny 55, NIP: 6351855500, REGON: 387215261 (dalej: „Belalu Sp. z o.o”). W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: kontak@hhuumm.com

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej przez nas działalności oraz wywiązania się przez Belalu Sp. z o o, z obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli chcesz skorzystać z oferowanych przez nas usług to musisz podać niezbędne do tego dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Belalu Sp.z o o oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • działania zmierzające do zawarcia umowy z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • rozliczeń, prowadzenia księgowości i sprawozdawczości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres przewidziany w przepisach prawa, co do zasady przez okres 5 lat, liczonych od zdarzenia prawnego, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego,
 • rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO,
 • dochodzenie i obrona roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez okres upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prowadzenie działań marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – po uzyskaniu wcześniej dobrowolnie wyrażonej zgody,
 • przetwarzanie plików cookies – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane będą przetwarzane zgodnie z Polityką plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w celu dostosowania treści do potrzeb użytkownika. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością Belalu Sp.z o o  może udostępniać gromadzone dane osobowe:

 • osobom współpracującym z Belalu Sp.z o o  , m.in. ekspertom w zakresie ochrony danych osobowych, adwokatom i radcom prawnym, współpracującym z Belalu Sp.z o o   w zakresie świadczonych usług,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym Belalu Sp.z o o   w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność,  podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym z przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane tylko w zakresie niezbędnym i na podstawie zawartej umowie oraz wyłącznie zgodnie z poleceniami wydanymi przez Belalu Sp.z o o  
 1. PRAWA KLIENTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia swoich danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. PRZETWANIE DANYCH OSOBOYWCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania).

 1. CIASTECZKA – COOKIES (informacje dotyczące urządzenia końcowego)

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie zmiany odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Belalu Sp.z o o  wykorzystuje pliki cookies, w celu:

 1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 2. uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
 3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 4. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:

 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
 2. zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.

Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych klientów.

 1. ZGODA MARKETINGOWA

Klient ma prawo wyrażenia dobrowolnej zgody w celach marketingowych, tj. w celu otrzymywania informacji handlowych, ofert, informacji o wydarzeniach, programach lojalnościowych, promocjach i konkursach. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika. Odbiorcami danych może być Administrator. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem na adres e-mail:kontakt@hhuumm.com. Klientowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora do organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem  Belalu SP. Z O.O. z siedzibą w Wyrach, przy ul. Kopaniny 55, NIP: 6351855500, REGON: 387215261
9. NEWSLETTER

 1. Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail i wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
  – w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  – w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może skontaktować się z Administratorem na adres kontakt@hhuumm.com

Subscribe to the newsletter

Join and find out about news and exclusive offers first!

Cart

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are only missing 150 zł for free delivery!
No more products available for purchase